Комплексният проект на сградата бе изработен от SF Design