Партньорска мрежа
(B2B Network).

Ние можем да допринесем на вашия бизнес в няколко аспекта


Бизнес пространство

да ви предоставим кампуса за ползване за събития, които могат да се отразят благотворно на вашия бизнес.


Повишаване на квалификацията на персонала

да организираме обучения за нуждите на вашия бизнес.
www.leader.education


Реклама

да поставим линк към сайта ви с лого и информация за вас на нашите страници. www.kvalifikacia.bg www.leader.education www.iebc.bg


Маркетингов

да споделим вашата кауза/дейност в нашите сайтове и да се погрижим нашите посетители да се запознаят с това, което правите


Социален

да пишем и да публикуваме статии за вас.

Не се колебайте – нека се развиваме и правим заедно бизнес!

Комплексният проект на сградата бе изработен от SF Design